首页 > 中国概况
中国概况(罗文)
2011/03/18
 

Suprafaţă teritorială

 


     R.P. Chineză – prescurtat China - este situată în partea de est a Continentului Asiei, pe malul vestic al Pacificului, având o suprafaţă de circa 9 600 000 kmp, fiind cea mai mare ţară din Asia ca suprafaţă şi a treia din lume după Rusia şi Canada.

Teritoriul Chinei se întinde de la nord, de pe mijlociul Fluviului Heilongjiang (53,30° latitudine nordică) la Insula Zengmuansha din Arhipelagul Nansha în sud (4° latitudine nordică), cu o deschidere de mai mult de 49 grade de latitudine, şi de la est, de la confluenţa Fluviului Heilongjiang cu Fluviul Wusulijiang (135,05° longititudine estică) la Podişul Pamir din vest (73,40° longitutine estică), cu o deschidere de peste 60 grade de longititudine. Distanţa de la est la vest a teritoriului  chinez depăşeşte 5000 de km.

Lungimea frontierelor Chinei însumează 22 800 km. China se învecinează la est cu R.P.D. Coreeană, la nord cu Mongolia, la nord-est cu Rusia, la nord-vest cu Kazahstan, Kirghistan, Tadjikistan, la vest şi sud-vest cu Afganistan, Pakistan, India, Nepal, Sikkim şi Bhutan, şi la sud cu Myanmar, Laos şi Vietnam, iar la est şi sud-est marea o desparte de R. Coreea, Japonia, Filipine, Brunei, Malaysia şi Indonezia.

 
Situaţie demografică din China
 


   
China este o ţara cu cea mai numeroasă populaţie din lume. La sfârşitul anului 2002, numărul populaţiei din China era de un miliard 284 de milioane 530 de mii (cu excepţia celei din Regiunile Administrative Speciale Hong Kong şi Macao, precum şi a celei din provincia Taiwan), reprezentând o cincime din totalul populaţia totală a lumii. Densitatea populaţiei Chinei este mare (135 de locuitori pe kilometru pătrat). În zonele de coastă din estul Chinei, densitatea populaţiei este mai ridicată (peste 400 de locuitori pe kilometru pătrat) decât în regiunile centrale şi de vest (peste 200 de persoane pe un kilometru pătrat şi, respectiv, mai puţin de 10 oameni pe kilomentru pătrat). În prezent, speranţa medie de viaţă a chinezilor este de 71,40 de ani (în cazul bărbaţilor - de 69,63 ani, iar în cazul femeilor de 73,33 de ani), cu 5 ani mai mare decât nivelul mediu la nivel mondial, cu 7 ani mai mult decât în ţările şi regiunile în curs de dezvoltare, însă cu 5 ani mai mic decât nivelul din ţările dezvoltate.

 

Generalităţi economice

 

        De la proclamarea R.P.Chineze, în 1949, economia chineză a cunoscut o dezvoltare rapidă. In special după aplicarea politicii de reformă şi deschidere în 1978, economia chineză a înregistrat o dezvoltare susţinută, având un ritm mediu anual de peste 9%. In anul 2003¸ Produsul Intern Brut al Chinei s-a cifrat la 1.400 miliarde USD, situându-se pe locul 6 in lume, după SUA, Japonia, Germania, Marea Britanie şi Franţa. PIB pe cap de locuitor în 2003 a depăşit 1.000 de dolari USD.

      Situaţia de investiţiilor şi a consumului din China este stabilă. In 2003, investiţiile în fonduri fixe din întreaga ţară s-au ridicat la peste 5.500 miliarde de yuani. Volumul vânzării cu amănuntul a bunurilor de consum a fost de circa 4.600 miliarde yuani. Volumul importurilor şi al exporturilor a depăşit 850 de miliarde dolari americani, China fiind pe locul 4 în lume, după SUA, Germania şi Japonia. Până la finele anului 2003, rezervele valutare ale Chinei au depăşit 400 miliarde USD, situând ţara noastră pe locul 2 în lume, după Japonia.

       In urma eforturilor depuse în ultimii peste 20 de ani pentru reformă, deschidere şi modernizare, China a realizat în linii mari trecerea de la economia planificată la economia socialistă de piaţă, care se perfecţionează tot mai mult. Concomitent, se perfecţionează tot mai mult sistemul juridic şi legislativ. Gradul de deschidere al pieţei chineze este din ce în ce mai ridicat, iar mediul investiţional este tot mai favorabil. Restructurarea sistemului financiar progresează constant. Toate acestea au garantat dezvoltarea continuă a economiei chineze.

     In noul secol, autorităţile chineze au lansat conceptul de dezvoltare multilaterală şi coordonată a omului şi a naturii, a omului şi a societăţii, a oraşelor şi a satelor, a regiunilor estice şi a celor vestice, a economiei şi a societăţii. In 2002, la Congresul Naţional al P.C.Chinez a fost formulat obiectivul de construire multilaterală a unei societăţi cu un nivel de trai decent până în anul 2020.

推荐给朋友:   
全文打印      打印文字稿